Donacije

Donacije i darovi u korist Župe, za održavanje crkve i crkvenih prostorija uputite na slijedeći žiro-račun uz naznaku svrhe za koju darujete:

Parohia Romano - Catolica Carașova

Str. Principală, nr. 272;
327065 Carașova;
Caraș - Severin;
RO09RNCB0100038241840001
BCR Reșița

Unaprijed vam se zahvaljujemo za svaki dar!
Za sve dobročinitelje upućujemo molitve iza jutarnje mise, nedeljom preporučujemo ih zagovoru Majke Božje.